MÜSABAKA SONUÇLARI
HABERLER?N?Z ?Ç?N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Görü?, öneri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gönderebilirsiniz...

PDF Yazdır e-Posta

 

YURT?Ç? FAAL?YETLER

FAAL?YET?N ADI TAR?H? YER?
Büyükler Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? 9 - 13 Ocak Alanya
"Aybars K?l?çhan" Gençler Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? 26 - 31 Ocak Alanya
Turkish Open 2016
- Türkiye Aç?k Taekwondo Turnuvas?
- Türkiye Aç?k Poomsae Turnuvas?
- Kulüpler Avrupa Taekwondo ?ampiyonas?
- Minikler Avrupa Taekwondo ?ampiyonas?

14 - 22 ?ubat Antalya
Türkiye Taekwondo Poomsae ?ampiyonas? 14 - 17 Nisan Hatay
Rumi Çocuk Oyunlar? 19 - 23 Nisan Konya
Y?ld?zlar Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? May?s Muhtelif
Minikler Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? A?ustos Muhtelif
Uluslararas? ?smet Iraz Bo?aziçi Turnuvas? Eylül ?stanbul
Ümitler Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? Muhtelif Muhtelif
Kulüpler Türkiye Taekwondo ?ampiyonas? Muhtelif Muhtelif
Türkiye Para-Taekwondo ?ampiyonas? Muhtelif Muhtelif
Antrenör ve Hakem E?itim Kurslar? Muhtelif Muhtelif
Antrenör ve Hakem Geli?im Seminerleri Muhtelif Muhtelif
Milli Tak?mlar Seçme Müsabakalar? Muhtelif Muhtelif
Milli Tak?mlar Haz?rl?k Kamplar? Muhtelif Muhtelif
Sporcu Geli?im Kamplar? Muhtelif Muhtelif
Dan S?navlar? Muhtelif Muhtelif
 

AYIN KULÜBÜ

KARAMAN'DA TAEKWONDO

BA?ARILI ANTRENÖR VE SPORCU

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Türkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com