MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

MUAMMER CANBAZ PDF Yazdır e-Posta


1970 Konya umra do?umlu Muammer Canbaz ?lk ?renim tahsilini umrada Orta ve Lise ?renimini Konyada tamamland?. 1994 y?l?nda Konya Seluk nversitesi Beden e?itimi ve Spor Yksek Okulunda nversite e?itimine ba?lad?. 1997-1998 retim y?l?nda nversite ?renimini tamamlad?. Ayn? y?l Karaman Sar?veliler Gktepe Lisesinde Beden e?itimi ?retmeni olarak atanarak greve ba?lad?. 1999 da geici grevle Kaz?mkarabekir lisesinde oradanda Akca?ehir ilk?retim okuluna atand?. 2000 y?l?nda o dnemin Valisi syn. Ali Akan beyin ba?kanl???nda dzenlenen spor ?uras?nda Karamanda sporun geli?imi ile ilgili sz alarak Projelerini anlatan Muammer Canbaz Karaman Kamuoyunun dikkatlerini zerine ekerek Karaman merkez Dr.Sad?k Ahmet ilk ?retim okuluna atand?.
2000 y?l? Ocak ay?nda Taekwondo al??malar?na 3 () ki?iyle ba?lad?. Ayn zamanda Genlik Spor ?l Mdr Fahrettin bey say?n Vali Ali Akan?n destekleriyle ?l Temsilcisi olarak atand?. Bu arada Seluk nversitesi Sa?l?k Bilimleri Enstitsde Beden E?itimi ve Spor dal?nda Yksek Lisans E?itimini kazanarak Yksek Lisans E?itimine ba?lad?.
2002 Y?l?nda Trkiyede Taekwondocular?n Antrenrleri ile ili?kileri ve genel motivasyon faktrleri ile ilgili Yksek Lisans Tezi haz?rlayarak Yksek Lisans E?itimini tamamlad?, bu arada Taekwondo ile ilgili Uluslar aras? iki bilimsel Makale al??mas? yapt?.
2002-2003 y?llar? aras?da 3 ki?i ile ba?latt??? Taekwondo bran??n? y?l iinde 600n zerinde Lisansl? sporcuya ula?t?r?rken 10 un zerinde Trkiye ncs 3 tane Trkiye ikincisi 2 de Trkiye birincisi ve 2003 y?l?nda Y?ld?zlarda Trkiye ?ampyonas?nda Bayanlarda Karaman ilimizi Tak?m halinda Trkiye ncs olarak byk onur ve gurur ya?atm??t?r.
2003 y?l? Aral?k ay?nda Trkiye Taekwondo Kurul yeli?i ve Milli Tak?m Antrenrl?ne getirilen Muammer Canbaz 2004 y?l?nda Konya iline tayin oldu. Halen Teknik Kurul yesi ve Milli Tak?m Antrenr olarak Taekwondo camias?na hizmetlerine devam ediyor.
Kendisine sordu?umuzda Karamandaki Hizmet ve ba?ar?l? al??malar?n en byk mimar? zaman?n Valisi say?n Ali Akan ve Karaman Halk?n?n oldu?unu syleyen Muammer Canbaz ben sadece bana gvenen ve inananlar? mahup etmemeye al??t?m dedi.
Bizlerde Karamanda Karaman Halk?na bu zverili hizmetlerde bulunan ve Taekwondoda unutulmaz ba?ar?lar ya?atan geli?mesinde ok nemli bir rol oynayan say?n Muammer Canbaza te?ekkr ediyoruz Karaman Halk? kendisini her zaman minnettard?r.

 

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com