MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Almanya Pforzheim ?ehrinde yap?lan Uluslararas? Taekwondo ?ampiyonas? bu y?l rekor bir kat?l?m ile yap?ld?. evre lkelerden 48 Kulp ve bu kulplere ait 517 sporcunun yar??t??? ?ampiyonada birbirinden zorlu ve eki?meli malar oldu. Kat?l?mc?lar?n bu msabakalar?n bir ama u?runa yap?ld???n? bilmeleri ve buna gre destek vererek sergiledikleri rnek davran??lar takdire ?ayand?.

Devamını oku...
 

75 ilden 650'si bayan olmak zere toplam 1650 sporcunun kat?ld??? mitler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? Amiral Orhan Ayd?n Spor Salonunda yap?larak sona erdi.

Tm sonular haberin devam?nda

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Taekwondo Poomse Trkiye ?ampiyonas? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Federasyonumuzun 2016 y?l? faaliyet program?nda yer alan Taekwondo Poomse Trkiye ?ampiyonas? 13 - 17 Temmuz 2016 tarihleri aras?nda Hatayda yap?lacakt?r.

 

Spor Faaliyetleri Dairesi Ba?kanl??? Taekwondo Genler (Liseler) Grup Msabakalar? Giresun etab? tm sonu ve resimler haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Spor Faaliyetleri Dairesi Ba?kanl??? Taekwondo Genler (Liseler) Grup Msabakalar? ile ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Genler Grup Msabakalar?
1. Grup yar??malar?na; mahalli yar??malar?n? ynergede belirtilen esaslara gre yaparak, sonular?n? SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Ba?kanl???na bildiren illerinhttps://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yay?nlanan tabloda bilgileri yer alan sporcular? kat?labilecektir.

Ayd?n-Giresun-Kastamonu ve Malatya illerimizde yap?lacakt?r.

Devamını oku...
 

niversiteler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? 18-20 Nisan 2016 tarihleri aras? Karabk ilimizde Karabk niversitesi Kapal? Spor Salonunda yap?ld?. Ayr?nt?lar haberin devam?nda grebilirsiniz.

Tm sonular? ve Resimler haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

07-10 Nisan 2016 tarihleri aras?nda Almanyada dzenlenen WTF Ba?kanl?k Kupas?nda mcadele eden 2 lke, organizasyonun ard?ndan 12 Nisanda Antalyada ortak kampa girdi. Trkiyeden 25 ve Almanyadan 20 sporcunun kat?ld??? kampta, iki lkenin olimpiyat, dnya ve Avrupa ?ampiyonalar?nda derece yapm?? sporcular? yer al?yor.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu, 2016 y?l? iindeki uluslararas? turnuvalara kendi imkanlar? ile kat?lacak antrenr ve sporcularla ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Federasyonumuz Ynetim Kurulunun 31 Mart 2016 tarih ve 46 say?l? karar? gere?ince 2016 y?l? iindeki uluslararas? turnuvalara KYORUG? dal?nda kendi imkanlar? ile kat?lacak antrenr ve sporculara a?a??da belirtilen kriterlere uymalar? durumunda federasyonumuzca hizmet pasaport formu dzenlenecektir.

Devamını oku...
 

Federasyonumuzun 2016 y?l? faaliyet program?nda yer alan Y?ld?zlar TrkiyeTaekwondo ?ampiyonas? ile mitler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?'n?n tarihleri, Okul Sporlar? Taekwondo Genler Trkiye Birincili?i'nin tarihleri ile ak??t???ndan dolay? sz konusu faaliyetlerin tarihleri a?a??daki gibi de?i?mi?tir.
mitler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? : 09 - 13 May?s 2016 - Mu?la / Marmaris
Y?ld?zlar Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? :
30 May?s - 04 Haziran 2016 - Mu?la / Marmaris
nemle Duyurulur.

Devamını oku...
 

Seme Tarihi : 26 Nisan 2016, Sal? - Saat 09.00
Seme Tart?s? : 25 Nisan 2016, Pazartesi saat 16.00 - 18.00 aras? spor salonunda yap?lacakt?r.
Tart?da kilo tolerans? kesinlikle yoktur.
Seme Yeri : ?smet Iraz Taekwondo Salonu - Ankara

Devamını oku...
 
WTF Ba?kanl?k Kupas? Sona Erdi

Almanyan?n Bonn ?ehrinde dzenlenen WTF Ba?kanl?k Kupas? Sona Erdi. Bykler Genler ve Y?ld?zlarda Trk Sporcular 10 Alt?n 4 Gm? 14 Bronz madalya olmak zere toplam 28 madalya kazand?.

Tm Erkekler s?ralama
Y?ld?z -gen-byk

1.
Russia 9 5 10
2. Turkey 6 3 5
3. Serbia 2 3 1
4. Germany 2 1 4

Tm Bayanlar s?ralama
Y?ld?z -gen-byk

1. Croatia 5 3 3
2. Russia 5 1 5
3. Germany 4 4 6
4. Turkey 4 1 9

Tm tak?mlar genel
s?ralama

1. Russia 14 6 15
2. Turkey 10 4 14
3. Croatia 6 6 5
4. Germany 6 5 10

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 53

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com