MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

2017 Taekwondo Faaliyet program?nda yer alan ve 2017 nin ilk ma? Bykler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? 17-22 Ocak 2017 tarihleri aras? Alanya Atatrk kapal? spor salonunda yap?larak sona erdi.

Tm Sonular haberin devam?nda.

Devamını oku...
 
Ba?sa?l??? Mesaj?

Yakaland??? amans?z hastal??a yenik d?t?n byk bir znt ile ?renmi? bulundu?umuz meslekta??m?z orumda yeti?en Bal?kesir Burhaniyede ?retmenlik ve Taekwondo Antrenrl? yapan Nazmi Gven hocam?z hayat?n? kaybetti. Allah rahmet eylesin Ailesine ba?sa?l??? ve sab?r diliyoruz. Taekwondo camias? olarak ac?lar?n? payla??yoruz.

 

29 Aral?k 2016 Tarihinde Mersin de ya?anan sel felaketinde talihsiz bir ?ekilde denize d?erek hayat?n? kaybeden ?limizin son y?llarda yeti?tirmi? oldu?u ba?ar?l? sporcular?ndan Soner Y?lmaz'?n 3 gn boyunca denizde aranmas?nda cenazesinde, taziyesin de Ailesini veTaekwondo spor camiam?z? yaln?z b?rakmayan Mersin valimiz Sn. zdemir akacak ,Mersin Milletvekili Kalk?nma Bakan?m?z Sn.Ltfi Elvan, Mersin Milletvekilimiz Sn. Hac? zkan, Spor ?l Mdrmz Sn. Ahmet Tarak?, Vedad Aslan bey Akdeniz?le Ba?kan?m?z Sn.Zafer ?ahin zturan ?ube Mdrmz ve Ynetimine , Taekwondo Federasyonun dan Sn. Ramazan Elin'in yak?ndan ilgilenmesine, Btn ?ehirlerimizdengelen ba?sa?l??? telefonlar?ndan dolay? Zirve Spor Kulb ynetim kurulu olarak te?ekkr ederiz.

Haberin devam? iin t?klay?n

Devamını oku...
 
Ba?sa?l??? Mesaj?

?stanbul blgesinden ba?ar?l? poomse sporcumuz ve ok de?erli antrenrmz Zeynel elik hocam?z?n babas? bugn vefat etmi?tir. ?kindin Nurtepe Cemevinden topra?a verilmek zere Sivasa gtrlecektir. Kendisine Allahtan rahmet Zeynel hocam?za ba?sa?l??? ve sab?r diliyor ac?s?n? payla??yoruz.

Zeynel elik Tel. 05353228551

 
Ba?sa?l??? Mesaj?

Mersin'deki sel felaketi s?ras?nda elim bir kazada eski Trkiye ?ampiyonu milli taekwondocular?m?zdan 19 ya??ndaki Soner Y?lmaz'? kaybettik.
Merhum milli sporcumuz Soner Y?lmaz'a Cenab-? Allah'tan rahmet ve ma?firet, kederli ailesi ve sevenlerine ba?sa?l??? dilerim.
Ruhu ?ad olsun.
Taekwondo Federasyonu Ba?kan?
Do. Dr. Metin ?ahin

 
K?r?kkale 3 Taekwondo Festivali Yap?lacak

30-31 Aral?k 1 Ocak tarihleri aras? K?r?kkale 3 Ulusal Taekwondo Festivali yap?lacak. Konu ile ilgili K?r?kkale Taekwondo ?l Temsilcisi Hseyin ztrk a?klamas?nda Yap?lacak olan Turnuvada Minikler Y?ld?zlar ve Genler olarak belirli kilolarda yapaca??z. Turnuva ile ilgili Regleman haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Faaliyet Program?nda yer alan 2016 Y?l? Dan S?navlar? 24 Aral?kta Mersin ilimizde yap?ld?. Mersin Adana Hatay Kilis Kahramanmara? Gaziantep Osmaniye ve Karaman illerimizden toplam 209 sporcu kat?ld?. Komite ba?kanl???n? Mersin ?l Temsilcisi ??ho Metenin yapt??? ve Ali Can Hasan zdemir Ahmet zda? ve Mehmet Do?an Komitede grev alan di?er isimler oldu.

Resimler haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

8-9 Aral?k 2016 tarihleri aras?nda Kulpler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas? Mersin ilimizde yap?larak sona erdi. Servet Tazegl Kapal? spor salonunda yap?lan msabakalara kat?l?m?n az olmas? lakin kat?lan sporcular?n kaliteli olmas?yla ok mcadeleci bir msabaka olmas?na sebep oldu. Sonular haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Genler Dnya ?ampiyonundan rnek bir ba?ar? hikayesi.

Omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya ?kan nrolojik bozukluk transvers miyelit (TM) hastal???n? 15 ya??nda yenen milli tekvandocu Hakan Reber, antrenr anne ve babas?n?n deste?iyle 1,5 y?l iinde genlerde dnya ?ampiyonlu?una ula?may? ba?ard?.

Haberin devam?n? t?klay?n

Devamını oku...
 
Taekwondo Festival 2017

Trkiye Taekwondo Federasyonu, 02-14 ?ubat 2017 tarihleri aras?nda Antalyada yap?lacak olan uluslararas? ?ampiyona, turnuva ve seminerle ilgili bir duyuru yay?nlad?.

Devamını oku...
 
Geli?im Semineri Grup ve Otel Bilgisi

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Y?l? Faaliyet Program?'nda yer alan Antrenr ve Hakem Geli?im Semineri'nin dzenlenece?i otel ve gruplar?n il bilgileri a?kland?.

L?MAK L?MRA OTEL

Sahil Caddesi Kiri? Mahallesi No: 11 Kiri? / Kemer - ANTALYA
SERV?S SAATLER?
Gruplar?n Otele giri? tarihlerinde;
Antalya Hava Liman? - Otel
Saat: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
Kemer Otagar? - Otel
Saat 12.00'ye kadar her yar?m saatte bir otele servis kalkacakt?r.
Tm kat?l?mc?lar?n, kendi gruplar?n?n ba?lad??? tarihte saat 08.30 ile 12.30 aras? otele giri? yapmalar? gerekmektedir.

?llerin kat?laca?? guruplar? haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 57

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com