MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Trkiye Taekwondo Federasyonu 5.Mali ve 4. Ola?an Genel Kurulu al??malar? do?rultusunda 26 Temmuz 2016 tarihinde delegelerin tespiti iin noter huzurunda kura ekimi yapm??t?r. Spor Genel Mdrl?, Federasyonumuz kura ekiminden yakla??k 70 gn sonra tm federasyonlara gnderdi?i 05 Ekim 2016 tarihli yaz?da delege tespiti iin noterde yap?lacak kura ekimlerinin federasyonlar?n resmi web sitesinden duyurulmas?n? istemi?tir.

Spor Genel Mdrl? Tahkim Kurulu Ba?kanl???n?n 14 Ekim 2016 tarihli karar? ile 05 Ekim 2016 tarihli Spor Genel Mdrl?nn yaz?s?na istinaden Federasyonumuzun seim srecinin yeniden ba?lat?lmas?na karar verilmi?tir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

KURAYA G?RECEK DELEGE L?STES? ??N TIKLAYINIZ.

 
Duru Bulgur Taekwondo'ya Deste?i Devam Ediyor

Duru Bulgur A.?. ?le 2016-2017 y?llar?na ait bir y?ll?k szle?memizi, yap?lacak olan muhtelif harcamalar hari 42 bin TL. zerinden yeniledik. Uzun y?llard?r birlikte sponsorluk szle?mesi yaparak byk destek grd?mz sponsorumuz Duru Bulgur Ynetimine Sporcular?m ve Velilerim ad?na te?ekkr ediyorum. Onlar?n sayesinde yze yak?n Trkiye madalyas? 25 Uluslar aras? Balkan Avrupa ve Dnya ?ampiyonlar? yeti?tirdik 18 Milli sporcuyu Karaman ilimize kazand?rd?k. Hedefimizde sponsorumuzun deste?iyle Olimpiyatlara sporcu vermek bunu da ba?araca??m?za inan?yoruz. Trkiye Taekwondo camias?nda sponsorluk konusunda bilgi edinmek isteyen btn arkada?lar?m?za yard?mc? olmak isteriz. Bilgi edinmek isteyen arkada?lar?m?z benim ile irtibat kurabilirler.

 

Devamını oku...
 

Devamını oku...
 

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Faaliyet Program?nda yer alan ve 15 Temmuz Demokrasi ?ehitleri Trkiye Genler Taekwondo ?ampiyonas? ad? alt?nda 7-11 Ekim 2016 tarihleri aras? Konya'da Uluslararas? Seluklu Kongre Merkezi Kapal? Spor Salonunda yap?ld?.

Malar?n sonu listeleri haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

TAKIM HAL?NDE DNYA ?K?NC?L???

Trkiye, son gn elde etti?i madalyalar?n ard?ndan 5 alt?n, 4 gm? ve 7 bronz madalyaya ula?t?. Toplamda 16 madalya kazanan Trkiye, genel s?ralamada Gney Korenin ard?ndan Dnya ikincisi olarak byk bir ba?ar?ya imza att?.

Devamını oku...
 
Balkan Taekwondo ?ampiyonas? Bulgaristan

Balkan Taekwondo ?ampiyonas? 24-25 Eyll tarihlerinde .Bulgaristan'?n Dupnitsa ?ehrinde yap?l?yor..?ampiyonaya geni? bir kadro ile kat?l?yoruz.Cumartesi gn Y?ld?zlar ve Genler msabakalar? tamamland?. Pazar gn Bykler msabakalar? ile sona erdi.

Devamını oku...
 

Avrupa Taekwondo Birli?i (ETU) taraf?ndan Romanyan?n ba?kenti Bkre?te dzenlenen Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas?na 40 lkeden 412 sporcu kat?l?yor.

Devamını oku...
 
Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Ba?kan? Taekwondo Analizi

Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Ba?kan? say?n Ahmet Dlek'ten Olimpiyatlardan sonra Taekwondo ile ilgili analizleri.

Sonular?ndan da grlece?i zere, bir dv?, mcadele sporundan ?km??, drtmeyle puanlar?n al?nd???, istedi?iniz kadar vurun etkili olamad???n?z, ama hafif bir srtmeyle, drtmeyle, arpmayla puanlar? alabildi?iniz ve hatta bazen puanlar?n nereden geldi?ini idrak dahi edemedi?iniz, dnyan?n gelmi? gemi? en iyi sporcular?n?n dnya s?ralamas?nda 40-65-92. s?ralardaki sporculara hi kimsenin anlayamad??? bir ?ekilde yenildi?i bir sporun anlams?zl???n? herkes takdir ediyordur.

Devamını oku...
 
Hikmet Do?an An?s?na ?ller Aras? Taekwondo Dostluk Turnuvas?

Karaman 2016 y?l? ?l Faaliyet program?nda yer alan ve 20-21 A?ustos tarihleri aras? yap?lmakta olan Minikler, Y?ld?zlar, Genler ve Bykler kategorilerinde Hikmet Do?an An?s?na ?ller Aras? Taekwondo Dostluk Turnuvas?na 8 ilden 300 sporcu kat?ld?. Turnuva ile ilgili tm sonu haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 / 53

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com