MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

Almanyan?n Pforzhe?m ?ehrinde ?brahim hocam?z 12 May?s da hayata geirmeyi planlad?g? Taekwondo ?nsani yard?m turnuvas?n?n haz?rl?klar?na ba?lad?.2011 ve 2012 y?l?nda ba?ar?yla gerekle?tirilen ve elde edilen yakla??k 15.000 Euronun yard?ma muhta insanlara belgelerle ula?t?r?lan turnuvan?n ard?ndan bu y?l hedef Lsemi hastas? ocuklara yard?m.

Devamını oku...
 

2013 y?l? ierisinde yap?lacak olan Trkiye ?ampiyonalar?na daha iyi haz?rlanmak ve iller aras?ndaki sporcular?m?z?n kayna?mas? amac? ile. 8-9 Aral?k 2012 tarihlerinde Mersin Kulplerinin daveti zerine Karaman Performans Spor Kulb hafta sonu olmas?n?da de?erlendirerek antrenmanlara kat?ld?. Mersin blgesinin de?erli antrenrleri ba?ta Mustafa Dola? ??ho Mete zdemir Boyanm?? ve Mutlu Kalyon hocalar?m?z ve sporcular? ile son derece yararl? geen antrenman dzenlediler. Mersin Taekwondo ?l Temsilcisi Mustafa Dola? ba?ta olmak zere birbirinden de?erli di?er antrenrlerimizin ve otelinde konaklad???m?z Mehmet Demir beye ev sahibi olarak gsterdikleri yak?n alaka ve ilgilerinden dolay? performans spor kulb sporcular? ve velileri ad?na ok ok te?ekkr ediyoruz.

Devamını oku...
 

Almanya Olimpiyat Spor Komitesi(DOSB) nin himayeside Pforzheim spor evresi ve Volksbank ?n yrttg Sporun y?ld?zlar? kampanyas?nda ?brahim hocam?z?n al??t?rd?g? JC Pforzheim ?n Taekwondo tak?m? Juri taraf?ndan bu dle lay?k grld.Hocam?z?n ya?ad?g? Pforzheim ve Enzkreis evresinde faaliyet yrten 270 spor klbnden 80.000 sporcunun oldugu d?nldgnden bu dln de?eri daha iyi anla??l?yor.

Devamını oku...
 

2012-2013 sezonuna Duru BULGUR ve Performans Spor Kulb Sponsorluk anla?mas?n? yeniledi. Konuyla ilgili a?klama yapan Performans Spor Kulb B?k. ve Antrenr Ali CAN Malzeme ve di?er giderler hari y?ll?k 24.000 TL. ile devam karar? alm??t?r. Kulbmz ve Sporcular?m?za hay?rl? olsun. Sponsorumuz Duru Bulgura bize duyduklar? gven ve desteklerinden dolay? Velilerim ve Sporcular?m ad?na te?ekkr ediyorum. Umar?m Trkiyede di?er Taekwondo kulplerimizde bu ?ekilde sponsorlar bulurlar nk ekilen zorluklar biz ok iyi biliyoruz. Sponsorluk ile ilgili bilgi edinmek istiyen arkada?lar?m?z Kulbmzle irtibat kurabilirler.

 
Karaman Minikler Taekwondo ?ampiyonas? Sona Erdi

15-16 Eyll 2012 Tarihleri aras? Karaman ?ller Aras? Minikler Taekwondo ?ampiyonas? sona erdi. Yap?lan ?ampiyonaya 16 ilimizden 51 Kulp kat?ld?. Bu kulplerimize ait 91 bayan 179 erkek olmak zere 270 sporcu yar??malarde yerini ald?. ?lk gn yar??malar?n yap?ld??? Minikler Taekwondo ?ampiyonas?nda Seranominide T.T.F. Temsilcisi Genel Koordinatr say?n Ramazan Erinin yapt??? konu?mada.

Devamını oku...
 

Taekwondo Federasyonu Teknik Komite yesi Say?n Ahmet Sar? 28 Temmuz Cumartesi gecesi ?stanbulda u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetmi?ti. 25-30 A??stos 2012 tarihleri aras? Samsun ilinde yap?lan Y?ld?zlar Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?nda A?lan Taziye defterine sevenleri Hakemler ve Antrenrler taraf?ndan duygu ykl yaz?lar yazarak Ahmet hocam?z? unutmayacaklar?n? her zaman sayg? ve rahmetle anacaklar?n? belirttiler.

Devamını oku...
 
Ahmet Sar? Hocam?z U?rad??? Silahl? Sald?r? Sonucu Hayat?n? Kaybetti

Taekwondo Federasyonu Teknik Komite yesi Say?n Ahmet Sar? ve Antrenr Emre Kaygusuz 28 Temmuz Cumartesi gecesi ?stanbulda u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetti. Cenazesi 29 Temmuz Pazar gn ?le namaz?na mutakip Kurtky mezarl???nda topra?a verilecektir. Taekwondo Camias?na uzun y?llar hizmet eden ve bir ok ba?ar?l? sporcu yeti?tiren Ahmet Sar? hocam?za Allahtan Rahmet yak?nlar?na ve Taekwondo Camias?na Ba?sa?l??? diliyoruz.

Ba?sa?l??? Mesaj?

Can dostumuz yol arkada??m?z ok k?ymetli karde?imiz Trk Taekwondosunda uzun y?llar byk hizmetleri olan bir ok milli sporcular yeti?tiren diklenmeden dik duran beyefendi ki?ili?iyle rnek olan uzla?mac? tavr?yla herkesin gnlnde taht kuran Bykler Teknik Kurul yemiz Milli Tak?m Antrenrmz Ahmet Sar? ve Antrenr Emre Kaygusuzu hain bir sald?r? sonucu kaybetmenin znts iindeyiz.

K?ymetli karde?imize Canab? Allahtan rahmet ve ma?firet ba?ta biricik e?i gamze ve evlatlar? Binnur ile Tangut Emreye ayr?ca Emre Kaygusuzun e?i Arzu Kaygusuz ve o?lu Ahmet Kaygusuza ve tm ailesine sevenlerine ?rencilerine ve tm Taekwondo ailesine sab?r ve ba? sa?l??? dileriz

Ruhu ?ad olsun.

Hat?ralar?na ve doslu?u yre?imizde ve gnlmzde daima ya?ayacakt?r

Trkiye Taekwondo Federasyonu Ba?kan? Dr.Metin ?ahin ile Milli Tak?m Teknik Direktr Ali ?ahin

Devamını oku...
 

Almanyan?n Pforzheim ?ehrinde geen ay organize edilen ?nsani yard?m turnuvas?nda ( Benefiz Turnier) elde edilen gelirler ihtiyac? olan insanlara ula?t?r?lmaya devam ediyor.Geen y?l organize edilen ve Trkiyeden Karaman Performans Taekwondo ve baz? klplerinde byk destek verdigi zrl Muhamed'e Yard?m turnuvas?ndan sonra bu y?lda insanlara yard?m dogrultusunda ?brahim Snmezates hocam?z taraf?ndan turnuva dzenlendi.

Devamını oku...
 

5-11 2012 Tarihleri aras? Gney Korede World Taekwondo Expo Champion -Dnya Taekwondo expo ?ampiyoas? yap?lacak. Muju ?ehrinde yap?lacak olan ?ampiyonaya.65 lke 3200 sporcu ile mracaat etti?i bildirilmi?tir.

Performans Spor Kulbn temsil edecek olan Milli Sporcumuz ve Hocam?z Selahattin ?ahin Taekwondo Poomse dal?nda ?ampiyonaya kat?larak Kulbmz temsil edecektir. Daha nce yine Gney Korede yar??t??? Dnya Expo ?ampiyonas?nda 3 kez 1.ci olmu? ve 2012 y?lda tekrar ?ampiyon olaca??na yrekten inan?yoruz. Bunun Yan?s?ra Musabaka(gyorigi),teknnik poomse(defans)ve k?r?? seminerine antrenrlk ve hakemlik seminerlerine kat?lacakt?r kendisine ba?ar?lar diliyoruz.

 

Dnya Genler ?ampiyonas?na 93 lkeden 419 u bayan olmak zere 749 sporcu kat?l?ld?. Yap?lan ?ampiyonada Trkiye 3 Gm? 3 Bronz madalya alarak Bayanlarda Tak?m olarak Dnya ncs oldu.

Resimler ?in Devam? T?klay?n.

Devamını oku...
 

04-08 Nisan 2012 tarihinde M?s?r'da yap?lacak Genler Dnya Taekwondo ?ampiyonas? iin direkt gidecek sporcular ve semeyi kazanan sporcular belirlendi. Tam liste haberin devam?nda.

Msabaka Cetveli Haberin devam?nda.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 51 52 53 54 55 Sonraki > Son >>

Sayfa 53 / 55

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com