MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

5 Kas?m 2011 tarihinde Uluslar Aras? Taekwondo ?ampiyonas? Almanyan?n ?tuttgart ?ehrinde yap?lacak. Rheinland-Pfalza Uluslar Aras? Taekwondo Kupas? Bykler Kategorisinde LK1/LK2 Genler de A/B/C/D ve Adidas Elektronik yelek ile yap?lacak. Kat?l?mc?lar DTU ET ve WTF Taekwondo sporcular? ile yap?lacakt?r kat?l?mc?lar?n say?s? 250 sporcu ile s?n?rl?d?r. Trkiyeden Performans Spor Kulbnden Antrenr Ali Can ve sporcusu Ay?egl Funda Alp kat?lacak. Antrenr Ali Can a?klamas?nda

Devamını oku...
 

6-9 Ekim 2011 tarihleri aras? Gney K?br?s?n Paphos ?ehrinde Genler Avrupa Taekwondo ?ampiyonas? sona erdi. Trkiye ve Karaman ?limizi temsil eden Performans Spor Kulb Milli Sporcusu Ay?egl Funda Alp Avrupa ncs oldu. Bugn ilimize dnen sporcumuza ba?ta ailesi olmak zere Genlik Spor ?l Mdr vekili say?n Ali Koca ?l mdrl? personeli Anadolu ?retmen Lisesi Mdr say?n mer Sungar ve s?n?f ?retmenleri s?n?f arkada?lar? Kulp sporcular? ve velileri Konya yolu blge Trafik yan?nda ieklerle kar??lad?lar. Grd? ilgiden dolay? ok mutlu olan Alp kar??layanlara te?ekkr ederek daha byk ba?ar?lar iin sz verdi..

Devamını oku...
 

6 - 9 Ekim 2011 Tarihleri aras?nda Gney K?br?s Rum Kesiminde yap?lacak olan 18. Genler Avrupa Taekwondo ?ampiyonas? ba?lad?.4 Gnn sonunda3 Alt?n7 Bronz ile ?ampiyona tamamland?.

Erkekler tak?m s?ralamas?:1-Rusya 2-Trkiye 3-Almanya 3-Belarus
Bayanlar Tak?m s?ralamas?:1-Yunanistan 2-Almanya 3-Rusya 3-?sve
Genel tak?m s?ralamas? :1-Rusya 2-Trkiye 3-Almanya 3-Yunanistan

Devamını oku...
 
European Masters Games Lignano ?talya 10-20 2011

10-20-2011 Tarihleri aras? ?talyan?n Lignano ?ehrinde birincisi dzenlenecek olan 35-45 ya? 41 ya? ve st European Masters ?ampiyonas? sona erdi. 18-20 Eyll 2011 tarihlerinde yap?lan Avrupa Taekwondo ?ampiyonas?na Trkiyeyi temsilen Karaman ilimizden Ali Can +80 kg. ve 80 kg. da Erkan Tokay yar??mac? olarak kat?ld?.

+80kg Ali Can ilk ilk rakibini kolayca yendi. Derece mac?nda(eyrek Final) kar??la?t?g? Alman Mayer Michael'le 1-1 devam eden msabakan?n son 3 saniyesinde verdi?i puanla rakibine 2-1 yenilerek elendi. Diger yar??mac?m?z 80 kg Erkan Tokay ilk sekize girerek malar?n? tamamlad?. ?ampiyona sonu listelerinde msab?klar araras?nda +80kg da Metin ?ahin'inde ad?n?n yer ald?g? grld.

Devamını oku...
 

Karaman Valilik Makamda gerekle?en dl trenine Genlik ve Spor ?l Mdr mer Ersz, Sporcular?n antrenr Ali Can ve ?ampiyon sporcular?n babas? kat?ld?.

Selahattin AKBA?, 7-10 Temmuz tarihleri aras?nda Grcistan?n ba?kenti Tifliste Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas?nda 33 kiloda Avrupa ?ampiyonu olarak byk bir ba?ar?ya imza att? ve Karaman tarihinde Avrupa ?ampiyonu olan ilk sporcu olarak Karaman tarihine geti. Karde?i Seluk Akba? ise 12-17 Nisan 2011 de Marmariste yap?lan Y?ld?zlar Trkiye ?ampiyonas?nda birinci olmu?tu.

Devamını oku...
 
4.Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas? Sona Erdi

7-10 Temmuz 2011 Tarihleri aras? Grcistan Tiflis de Avrupa Y?ld?zlar Taekwondo ?ampiyonas? 36 lkeden316 Sporcunun kat?l?m?yla sona erdi.

Bu sonular?n ard?ndan bayanlarda 5 alt?n, 3 bronz madalya ile birinci, erkeklerde 2 alt?n, 1 gm? ve 1 bronz madalya ile Rusya'n?n ard?ndan ikinci olan tak?m?m?z, Genel toplamda Avrupa ?ampiyonu oldu. Performanstaekwondo olarak bu ?ampiyonada dakika dakika sonular? bildiren gnll muhabirlik yapan de?erli hocalar?m?z Mehmet ekem ve Veli Uzu? hocalar?m?za camiam?z ad?na ok ok te?ekkr ediyoruz.

Erkekler
1-Rusya
2-
Trkiye
3-Fransa
3-Ukrayna

Bayanlar
1-
Trkiye
2-?spanya
3-Rusya
3-Fransa

Genel Klasman
1-
Trkiye
2-Rusya
3-Fransa
3-Polonya

Devamını oku...
 

21-22- May?s 2011 tarihleri aras? ?svirede 25 lkenin kat?ld??? Uluslar Aras?

Taekwondo ?ampiyonas? pazar gn sona eriyor. Trk Milli Tak?m? ad?na 4 sporcumuz kat?ld?. ilk gn

Yar??malarda Bayanlarda 46 kg. Ay?egl Funda Alp 52 kg. da ?eyma Tuncer ve

Erkeklerde 45 kg. Mslm Tazegl 55 kg. Mehmet Dola? Kilolar?nda birinci oldular.

Ekim ay? ierisinde Gney K?br?s ta yap?lacak olan Avrupa ?ampiyonas?nda da

sporcular?m?zaba?ar?lar diliyoruz.

Devamını oku...
 

A Klas turnuvalardan birisi olan Almanya 2011 A?k Taekwondo Turnuvas? ( TaekwondoGerman 2011 Open) 12-13 Mart 2011 Tarihlerinde Hamburg da Sporthalle Spor Salonunda yap?ld?. Trkiye 9 Mart ar?amba Gn yakla??k47 sporcuyla Almanya'ya gitti. Bgn msabaka yapan sporcular?m?zdan Servet Tazegl 2., U?ur Akta?1., Rukiye Y?ld?r?m1, ve Drdane Altunel 3. oldular.Di?er sporcular?m?z ise elendiler.

?kinci Gnde Cem Ulu?nuyan 2. oldu, Furkan Asena Ayd?n 2. oldu, +73 yapan Nur tatar 1. oldu.54 kgmer Aksoy 2 oldu.+73 kg. Nafia Ku? 3 oldu.

Devamını oku...
 

15-20 ?ubat 2011 Tarihleri aras? Genler Taekwondo ?ampiyonas? Antalya/Alanya Atatrk Kapal? Spor Salonunda sona erdi. 64 ilimizden 1022 Erkek 628 Bayan olmak zere toplam 1650 sporcu kat?ld?.

Tm Sonular? ve Resimleri.

Devamını oku...
 
Balkan ?ampiyonas? Sona Erdi

04-05 Aral?k 2010 tarihleri aras?nda devam eden 12. Balkan Taekwondo ?ampiyonas? Romanya'n?n Bkre? kentinde yap?ld?.

12. Balkan Taekwondo ?ampiyonas?'n?n a?l?? konu?mas?n? yapan, Balkan Taekwondo Birli?i Ba?kan? Dr. Metin ?AH?N; Balkan ?ampiyonas?'na kat?lan tm tak?mlara ba?ar? dileyerek, taekwondonun h?zl? bymesinin nedeninin tm taekwondo sporuna gnl verenlerin eme?i oldu?unu vurgulayarak, geli?imine katk?da bulunman?n ortak grev oldu?una de?indi. Balkan lkelerinin bir birlik iinde bymelerini beraberce al??arak elde edeceklerini de szlerine ekleyen ?AH?N, ?ampiyonaya start verdi.

Devamını oku...
 

Yurt d???nda lkemiz ?nsan?n? en iyi ?ekilde temsil eden Almanyadaki gururumuz Antrenr ?brahim Snmezta? Tatile geldi?i Trkiyede Performans Spor Kulbn ziyaret etti. Taekwondoda Almanyada yapt??? al??malar ve ald??? ba?ar?larla s?k s?k isminden sz ettiren hocam?z?n gzel d?ncelerini hayat?na uygulamas? onu evresinde ayr?ca sayg?n ve sevilen bir ki?i haline getirmi?tir. Trkiyede k?sa bir sre bulunacak olan hocam?z?n Performans Sk. Ziyaret etmesi Kulp yneticileri ve sporcular aras?nda sevgi ve co?kuyla kar??land?.

Devamını oku...
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 51 52 53 54 Sonraki > Son >>

Sayfa 53 / 54

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com