MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO
Balkan ?ampiyonas? Sona Erdi

04-05 Aral?k 2010 tarihleri aras?nda devam eden 12. Balkan Taekwondo ?ampiyonas? Romanya'n?n Bkre? kentinde yap?ld?.

12. Balkan Taekwondo ?ampiyonas?'n?n a?l?? konu?mas?n? yapan, Balkan Taekwondo Birli?i Ba?kan? Dr. Metin ?AH?N; Balkan ?ampiyonas?'na kat?lan tm tak?mlara ba?ar? dileyerek, taekwondonun h?zl? bymesinin nedeninin tm taekwondo sporuna gnl verenlerin eme?i oldu?unu vurgulayarak, geli?imine katk?da bulunman?n ortak grev oldu?una de?indi. Balkan lkelerinin bir birlik iinde bymelerini beraberce al??arak elde edeceklerini de szlerine ekleyen ?AH?N, ?ampiyonaya start verdi.

Devamını oku...
 

Yurt d???nda lkemiz ?nsan?n? en iyi ?ekilde temsil eden Almanyadaki gururumuz Antrenr ?brahim Snmezta? Tatile geldi?i Trkiyede Performans Spor Kulbn ziyaret etti. Taekwondoda Almanyada yapt??? al??malar ve ald??? ba?ar?larla s?k s?k isminden sz ettiren hocam?z?n gzel d?ncelerini hayat?na uygulamas? onu evresinde ayr?ca sayg?n ve sevilen bir ki?i haline getirmi?tir. Trkiyede k?sa bir sre bulunacak olan hocam?z?n Performans Sk. Ziyaret etmesi Kulp yneticileri ve sporcular aras?nda sevgi ve co?kuyla kar??land?.

Devamını oku...
 

2010 Faaliyet program?nda yer alan Trk Dili Taekwondo ?ampiyonas? 26-27 Haziran 2010 tarihleri aras? Karaman ilinde yap?ld?. 16 ilimizden 40 Kulp ve bu Kulplerimize ba?l? 310 sporcu kat?ld?. Sporcu say?s?nda ve kemerde s?n?rlama olmas? sebebiyle gelen kafileler iyi sporcular?n? getirmesi malar?n ok eki?meli ve kaliteli gecmesi izleyenlere de zevkli ve heyecanl? anlar ya?att?.TTF.Temsilcilerimiz Say?n Ramazan Erin Muammer Canbaz MHK. Ba?k. Yrd. NurettinAvc?Karaman mlki amirleri ve Performans Spor Kulb Ana Sponsoru Duru Bulgur A?. Ynetimimalar? izleyerek sporcular?n yan?nda olduklar?n? gsterdiler.

Tm sonular? Yay?nl?yoruz

Krs ve ma resimleri haberin devam?nda.

Devamını oku...
 

Okullar aras? Y?ld?zlar Trkiye ?ampiyonas?

devam ediyor 50 ?lden 407 Erkek 311

Bayan olmak zere toplam 718 sporcunun

kat?ld??? ?ampiyonada Ma sonular? ilk 16

listesini veriyoruz. Krs resimleri haberin

devam?nda.

Devamını oku...
 

26-30 Nisan 2010 Tarihleri aras? Kayseri ?limizde Milli E?itim Bakanl???nca Organize edilen Okullar aras? Y?ld?zlar Trkiye ?ampiyonas? ba?lad?. Yo?un bir kat?l?m?n olmas? sebebiyle konaklamalarda kafileler zorland?klar? grld. Malar? sonu ve resimlerini ma bitimlerinde sitemizden yay?nlanacakt?r.

Pazartesi Ma Sonular? ve Krs Resimleri.

Devamını oku...
 

8. ?spanya A?k Taekwondo Turnuvas? 24-25 Nisan 2010 tarihleri aras?nda ?spanya'n?n Alicante ?ehrinde sona erdi. Cumartesi yap?lan Bykler ma sonular? haberin devam?nda.

Pazar sonular? Genler.

74 KG SELUK AYDIN B?R?NC?
44 KG AY?EGL FUNDA ALP B?R?NC?

53 KG NERG?Z GENCAY ?K?NC?
46 KG ZEYNEP KIVRAK ?K?NC?
59 KG DURDANE ALTUNEL ?K?NC?
68 KG YAPRAK ER?? ?K?NC?
59 KG EMRAH ?NCESU ?K?NC?

52 KG ?EYDA BALDIRCI NC
55 KG ZA?DE NORAS NC
45 KG MERT ERDO?AN NC
55 KG SERKAN ALTUNBA? NC

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 51 52 53 Sonraki > Son >>

Sayfa 53 / 53

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com