MSABAKA SONULARI
HABERLER?N?Z ??N

yeni e-mail adresimiz

performanstaekwondo@hotmail.com

Gr?, neri ve Taekwondo haberlerini bu adrese gnderebilirsiniz...

PERFORMANS TAEKWONDO

2008 y?l?nda yap?lan Taekwondo Federasyonu Ola?an Genel Kurulu ile ilgili mahkemece verilen karar?n hukuki sreci devam etmektedir.
Bu karar?n, 2012 y?l?nda yap?lan son Seimli Genel Kurul ile hi bir alakas? yoktur. ?ptale neden olan konu, daha sonra normal seimli genel kurul yap?ld???ndan, son yap?lan seimli genel kurulu ve ynetimi hi bir ?eklide etkilememektedir.
Bunun haricinde yap?lan dedikodular ve haberler as?ls?z olup, dikkate al?nmamas? tm spor kamuoyuna ve taekwondo camiam?za nemle duyurulur.

 

Almanya A?k Taekwondo Turnuvas? ( Taekwondo Open Germen 2013) 9-10 Mart 2013 tarihlerinde Almanya'n?n Hamburg ?ehrinde Hamburg Spor Salonunda (Sporthalle Hamburg) yap?ld?. mitler Trkiye Taekwondo ?ampiyonas?nda kilosunda Birinci olan sporcular?m?z ve Teknik Heyetin seti?i sporculardan olu?an mit Taekwondo Milli Tak?m?m?z ?ampiyonada Erkelerde 1 Gm? Bayanlarda 2 Alt?n 3 Gm? 4 Bronz Madalya kazand?.

54kg Soner Kaya : Elendi
54kg Mert Erdo?an : Elendi
58kg mer Ramazan Evez : Elendi
58kg Mehmet Ali ?nan : Elendi
63kg Yunus Emre Sayangenlerde: Elendi
63kg Seyithan Akbal?k : Elendi
68kg Berkay Akyol : Elendi
68kg Aykut Kemahl? : Elendi
74kg Muhammed Talha Sar?: 2.oldu
74kg Ozan Berken Bindak: Elendi
74kg Muhammed Emin Y?ld?z: Elendi
80kg Berkcan Sng: Elendi
80kg U?urcan Lain: Elendi
87kg Mehmet Korucu: Elendi
87kg Murat Sar????k : Elendi
+87kg Berkin Nalcac? : Elendi
+87kg Ensar U?uz : Elendi

46kg Makbule Nur Korucugenlerde2.oldu
46kg Safiye Polatgenlerde3.oldu
49kg Songl ?lkgenlerde3.oldu
49kg Fatma Sar?do?angenlerde 1.oldu
53kg ?eyma Tuncer : Elendi
53kg Kbra Drdane ak?r : Elendi
57kg Hatice Kbra ?lgn 3.oldu
57kg Sedanur Yumural? :Elendi
62 Kg Drdane Altunel :Elendi
62kg Sude Bulutgenlerde2.oldu
62kg Kbra Okur : Elendi
67kg ?ule Y?lmaz: Elendi
67kg Kbra K?y?Genlerde3.oldu
73kg Esra zdo?an : Elendi
73kg Ebru Ymlgenlerde1.oldu
+73kg Nafia Ku? : Elendi
+73kg Mervenur Evcigenlerde2.oldu

Devamını oku...
 
Yozgat Taekwondo ?l ?ampiyonas? Sona Erdi

9 Mart 2013 Tarihinde Sorgun Kapal? Spor Salonunda Yap?lan Yozgat Taekwondo ?l ?ampiyonas? Sona Erdi. Sorgun Kaymakam? LEVENT KILI, Sorgun Bld Ba?kan?, Ahmet ?im?ek, Sorgun ?le Emniyet Mdr ?brahim NEY, Genlik Hizmetleri ve Spor ile Mdr Levent TUNCERve Yozgat Taekwondo ?l Temsilcisi ?evket Timuray bulundu.

Msabakalar?n bitiminden sonra madalya treni yap?ld?.

Devamını oku...
 
Zirve Taekwondo Spor Kulub Antrenr ve Milli Tak?m Teknik Komite yesi, Mersin ?l Temsilcisi Mustafa Dola? "Ankara Byk?ehir Belediyesi Taekwondo tak?m? 2012 y?l?nda Genel Koordinatrleri Mustafa Grsoy ynetiminde Mersinde 15 gn boyunca misafirimiz olarak kamp yapm??t?. Kamp esnas?nda minik sporcularla yak?ndan ilgilenen ve onlarla arkada? olan Mustafa Grsoy Minik sporcular?m?z?n taekwondoya olan a?klar?n? ve ba?l?l?klar?naartt?rmakiin Ankara'ya dnd?nde onalara Daedo Taekwondo elbiselerignderece?inesz vermi?ti.

Devamını oku...
 

lkemizde 8 Martdeyince Kad?n Cinayetleri Kad?na DayakKad?n s???nma evleri geliyor. 8 Mart Kad?nlar gnnn z nedir. 8 Mart 1857 tarihinde ABDnin New York kentinde 40 bin dokuma i?isi daha iyi al??ma ko?ullar? istemiyle bir dokuma fabrikas?nda greve ba?lam??t?. Polis i?ilere sald?rm??, i?iler fabrikaya kilitlenmi? ve ard?ndan ?kan yang?nda o?u kad?n 129 i?i ya?am?n? yitirmi?ti. Almanya Sosyal Demokrat Partisinden Clara Zetkin, 1910da Danimarkan?n Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale ba?l? kad?nlar toplant?s?nda (Uluslararas? Sosyalist Kad?nlar Konferans?) yang?nda len kad?n i?iler an?s?na 8 Mart?n Dnya Emeki Kad?nlar Gn olarak an?lmas?n? nermi?ti.

 

16-17 Mart 2013 tarihleri aras?nda Ankara'daki ?smet Iraz Taekwondo Salonu'nda yap?lacak semelerin listesi, program? ve kurallar? a?kland?.

Seme Msabakalar? Program?
15 Mart 2013, Cuma:

Semelerin 1. Gn tart?lar? ( Saat 16.00 - 18.00 aras?. )
16 Mart 2013, Cumartesi :
Semelerin 1. Gn Msabakalar? :

Erkekler :54 kg, 58 kg, 63 kg, 68 Kg, 74 Kg
Bayanlar :62 kg, 67 kg, 73 kg, +73 kg
Semelerin 2. Gn tart?lar? ( Saat 16.00 - 18.00 aras?. )

17 Mart 2013, Cumartesi - Pazar :

Devamını oku...
 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Ofisi yeni binas?na ta??nd?. Federasyonun sadece ofis adresi de?i?irken, telefon ve faks numaralar? ise ayn? kald?.

TRK?YE TAEKWONDO FEDERASYONU
Sleyman S?rr? Caddesi No: 3 Kat: 9 Yeni?ehir / Ankara / Trkiye
Telefon: 0.312.310 88 16
Faks: 0.312.310 90 42
Sicil ve Lisans : 0.312.310 15 57

 

Trkiye Taekwondo Federasyonu Ynetim Kurulu toplant?s? Federasyon Ba?kan? Dr. Metin ?AH?N ba?kanl???nda Ankara'da gerekle?ti. Metin ?AH?N, geride b?rakt???m?z 2012 y?l?nda ba?ta olimpiyatlar olmak zere uluslararas? alanda kazan?lan ba?ar?lar?n kendilerini son derece gururland?rd???n?, bu y?lda federasyon olarak sporculara ihtiyalar? olan deste?i sonuna kadar sa?layarak ba?ar? ?tas?n? en st seviyeye ykseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Devamını oku...
 

03.03.2013 Pazar gn ?ehrimiz 18 Mart Kapal? Spor Salonunda yap?lan Taekwondo ?l ?ampiyonas? gerekten byk bir kat?l?m ve seyir ile gerekle?ti. 135 sporcunun kat?ld??? bu ?ampiyonada trbinlerin t?kl?m t?kl?m dolu olmas? ba?ta ben olmak zere ?ampiyonaya kat?lan tm sporcular?m?z? ok memnun etmi?, msabakalar?n olu?umuna ayr? renk katm??t?r. Sadece futbol malar?nda grd?mz kalabal?klar de?il, Taekwondo msabakalar?nda da benzer kalabal?klara rastlan?r olmu?tur.

Devamını oku...
 

16-17 Mart 2013 tarihleri aras?nda Ankara'daki ?smet Iraz Taekwondo Salonu'nda yap?lacak semelerin listesi ve kurallar? a?kland?.

Seme Msabakalar? Program?

15 Mart 2013, Cuma:
Semelerin tart?lar?. Saat 16.00 - 18.00 aras?.

16 - 17 Mart 2013, Cumartesi - Pazar:

Seme msabakalar?. Malar sabah saat 9.30'da ba?layacak.

Seme Msabakalar? Detaylar?

Seme tarihi16 - 17 Mart 2013, seme yeri?smet Iraz Taekwondo Spor Salonu'dur.

Devamını oku...
 
1.Manisa Mesir ?enlikleri Taekwondo Turnuvas?

Manisa 2013 Taekwondo Faaliyet Pro?ram?nda yer alan ve 22-23-24 Mart 2013tarihleri aras? 1. Manisa Mesir ?enlikleri Taekwondo Turnuvas? yap?lacak. mitler ve Y?ld?zlar kategorisinde yap?lacak olan ?ampiyonada ?u illerimiz devet edildi. U?ak-Ayd?n-Denizli-?zmir-Ktahya-Nev?ehir-Bursa-anakkale-Bal?kesir-Mu?la-Afyon Yap?lacak olan Turnuva ile ilgili re?leman haberin devam?nda grebilirsiniz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 51 52 53 54 55 56 57 Sonraki > Son >>

Sayfa 53 / 57

AYIN KULB

SPONSORLARIMIZ

Anketler

Trkiye Spor Bran?lar?nda en ba?ar?l? Taekwondo olamas?na ra?men medyada yeterince yer bulamamakta. Taekwondo'nun Tan?t?m? ve daha geni? kitlelere ula?mas? gerekmektedir. Sizce Taekwondo Kanal? TTF. TV. Kurulmal?m??
 

BA?ARILI SPORCULARIMIZ

SALONUMUZUN BASARILI SPORCULARI

TAEKWONDO MALZEMELER?

servettazegultaekwondomalzemeleri.com